Flere regler:
Forum regler
Generelle regler
Generelle regler

Administrator og moderatorene på DeKatten vil bestræbe sig på at holde alle ikke-aktuelle meddelelser væk fra dette forum, men det vil desværre være umuligt for os at holde øje med alle indlæg der bliver skrevet her.

Administrator og moderatorerne har ret til at slette, rette, lukke og flytte indlæg, når som helst de måtte ønske det og vil bestræbe sig på at fjerne eller rette i indlæg, der kan opfattes som groft stødende, så hurtigt som muligt.

Alle indlæg der bliver skrevet, er forfatterens eget ansvar. Ejeren af DeKatten vil ikke kunne drages til ansvar for indholdet af indlæg på dette forum. Du erklærer, at være indforstået med at alle indlæg på DeKatten udtrykker holdninger og meninger af forfatterne af indlæggene, og ikke moderatorerne (bortset fra indlæg skrevet af disse) og derfor kan disse ikke holdes ansvarlige overfor indholdet i brugernes indlæg. Yderligere skal du være opmærksom på, hvornår moderatorerne skriver som privatpersoner og hvornår de skriver som moderatorer. De har al mulig ret til at deltage i debatterne på lige fod med alle andre og skal ikke anklages for partiskhed.

Vi forventer, at du holder en ordentlig og sober tone i respekt for dig selv og de andre brugere. Det er tilladt at diskutere og være uenige, men personlige angreb frabedes. Det er alene administrators og moderatorernes vurdering, hvornår der er tale om personangreb.

Du ikke må skrive indlæg der indeholder grove skældsord, pornografiske, vulgære, hadefulde, truende, racistiske og ord/vendinger som strider mod gældende lovgivning. Problemstillinger må debatteres generelt, men vi indskærper at indlæg ikke gerne bør indeholde groft negative tilkendegivelser overfor navngivne personer og steder. Når det omhandler offentlig og semioffentlige personer, er grænserne en smule løsere, men det bør primært være personernes handlinger og hverv som diskuteres og ikke personen selv. Ensidige/gensidige udskældninger er ikke velsete på DeKatten.

Vi anmoder brugerne om ikke at videregive personfølsomme oplysninger fra de lukkede fora til personer, som ikke har adgang til disse. Ved overtrædelse eller mistanke om om overtrædelse, kan administrator og moderatorer vælge at bortvise brugeren.

Får administrator eller moderatorerne kendskab til lovovertrædelser, kan de ikke pålægges at holde dette fortroligt. Din IP adresse logges i alle indlæg der skrives, for at forebygge misbrug af en hver slags.

Når du skriver indlæg, skal du underskrive dig med dit fulde navn, dit fornavn eller dit kaldenavn.

Bliver en eller flere af disse regler ikke efterlevet, kan det pågældende indlæg blive slettet og man kan blive tildelt en advarsel og/eller blive ekskluderet som bruger på DeKatten. Administrator og moderatorer forbeholder sig derfor retten til, øjeblikkeligt og permanent og uden begrundelse, at slette, redigere, flytte og lukke indlæg, som ikke overholder reglerne, samt at udelukke brugere fra DeKatten og orientere din internetudbyder, hvis det drejer sig om lovovertrædelser eller chikane.

Når du registrerer dig som bruger, er der en del oplysninger, som du skal udfylde. Din brugerregistrering bliver ikke godkendt, før at alle felter er udfyldt korrekt.

Er du bruger på DeKatten og har du ikke været logget ind i mere end 3 måneder, kan det ske at vi har ryddet op og din brugeradgang er slettet og du er nødt til at tilmelde dig igen, hvis du vil deltage.

Du accepterer at alle informationer som du har indtastet gemmes i en database. Disse informationer vil ikke blive videregivet til 3. part uden din viden.

Administrator og moderatorerne kan ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle hackerangreb, der måtte føre til afsløring af disse data.

Administrator og moderatorerne kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle nedeperioder, hvor der ikke er adgang til DeKatten, hvad enten disse er planlagte eller opstår af andre årsager.

Dekatten bruger cookies til at gemme information på din lokale harddisk. Disse cookies indeholder ingen af de informationer, som du har indtastet om dig selv - de er kun beregnet at sørge for at du får den nemmeste brugerflade. Din email registreres, men bliver kun brugt til at sende en verificering af dine tilmeldingsdetaljer og password (og til at sende et nyt password, hvis du skulle glemme dit nuværende) eller – i sjældne tilfælde – til vigtige nyheder.

Du accepterer, at al form for information, som du bidrager med til DeKatten (billederog tekst) er offentligt, med mindre at andet er angivet. Som følge af internettets åbne natur giver du med andre ord tilladelse til, at alle disse informationer gøres offentligt tilgængelige på ubestemt tid. Du accepterer endvidere, at samme informationer kan fjernes eller låses for redigering af en moderator (f.eks ved konstatering af misbrug eller brud på reglerne). Alle indlæg lukkes i øvrigt automatisk for redigering 1 time efter afsendelse.

Uanset ovenstående, kan følgende informationer, skulle de blive opsamlet i forbindelse med brug af DeKatten, imidlertid aldrig gøres offentligt tilgængelige, med mindre du selv, på et tidspunkt, har synliggjort dem på DeKatten:
IP-adresser
Email-adresser
Private beskeder mellem brugere

Husk at enhver oplysning du afgiver - inklusiv personlig identificerbar information - i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med DeKatten at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Du er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler - også selvom disse er ændret siden du tilmeldte dig som bruger. Ønsker du ikke dette, kan du til enhver tid framelde dig som bruger ved en mail til Webmaster. Din brugerprofil og dine personlige oplysninger vil, i den forbindelse blive slettet. Dine indlæg vil dig stadig være tilgængelige og være tilknyttet dit forhenværende brugernavn. Har du brugt dit fulde navn, kan du henvende dig til Webmaster og få det anonymiseret, f.eks. til kun dit fornavn.

Ved at registrere dig som bruger, accepter du samtidigt at være indforstået med samtlige af disse forhold.


Venlig hilsen
DeKatten
Hvis du bryder ovenstående regler, kan det medføre advarsel eller bortvisning!